W dniu 06.03.2021 roku, w godz. 08.00 – 16.00 odbył się w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie Dzień Otwarty dot. Profilaktyki Raka Piersi, w którym brało udział 115 osób. Uczestnicy brali udział w prelekcjach z emisją filmów informacyjno – edukacyjnych,  nauce samobadania piersi na fantomach, pomiarze składu masy ciała, konsultacjach dietetycznych, pomiarze poziomu glukozy, pomiarze ciśnienia tętniczego krwi oraz  poczęstunku. Ponadto na stoiskach informacyjno – edukacyjnych usytułowanych na terenie Szpitala oraz w okolicy pętli tramwajowej, ulicy Fieldorfa Nila, ulicy Prądnickiej rozdawano ulotki edukacyjne.

W tym ważnym dniu chcemy przypomnieć wszystkim Paniom o przeprowadzaniu regularnych badań mammograficznych. W naszym Szpitalu już od dłuższego czasu realizujemy projekt „Badaj piersi – dbaj o zdrowie!”. Z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać wszystkie mieszkanki Małopolski w wieku 50-69 lat, które kwalifikują się do badania.

W ramach realizowanego projektu pn. „Badaj piersi - dbaj o zdrowie!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia informacyjno - edukacyjne dla kadry POZ i medycyny pracy z obszaru Małopolski z zakresu epidemiologii raka piersi w Polsce i na świecie, metod zapobiegania i wykrywania raka piersi, grup zwiększonego ryzyka zachorowalności na raka piersi i szczegółowych instrukcji profilaktycznych skierowanych do tych grup. Uczestnicy szkolenia otrzymają zestaw materiałów informacyjno - edukacyjnych, będą mogli zasięgnąć opinii specjalistów w zakresie profilaktyki raka piersi i radiodiagnostyki, a na zakończenie szkolenia otrzymają Certyfikaty Nauczyli Prewencji.

Terminarz szkoleń:

{Play}W dniu 11 stycznia 2020 roku, w godzinach od 09.00 do 15.00, w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Jana Pawła II odbył się Dzień Otwarty dotyczący Profilaktyki Zdrowia, w tym profilaktyki raka piersi.
11 01 2020 cDla uczestniczek Dnia Otwartego przygotowano liczne aktywności, między innymi badania mammograficzne, konsultacje dietetyczne, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu glukozy, wykłady: „Epidemiologia, profilaktyka raka piersi, „Jak wygrać z rakiem piersi” oraz „Dieta, a nowotwory piersi”, naukę samobadania piersi na fantomach oraz poczęstunek. Zapewniono także opiekę oraz zadbano o atrakcje dla najmłodszych uczestników wydarzenia w postaci animatora zabaw dla dzieci, który zagospodarował im czas, dzięki czemu uczestniczki mogły swobodnie brać udział w wymienionych aktywnościach.

Foto 1 badaj piersi dbaj o zdrowie

{Play}W dniu 14 października 2019 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II odbył się Dzień Otwarty dot. profilaktyki raka piersi organizowany w ramach projektu pn. „Badaj piersi  - dbaj o zdrowie!” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.