{Play}W dniu 11 stycznia 2020 roku, w godzinach od 09.00 do 15.00, w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym imienia Jana Pawła II odbył się Dzień Otwarty dotyczący Profilaktyki Zdrowia, w tym profilaktyki raka piersi.
11 01 2020 cDla uczestniczek Dnia Otwartego przygotowano liczne aktywności, między innymi badania mammograficzne, konsultacje dietetyczne, pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu glukozy, wykłady: „Epidemiologia, profilaktyka raka piersi, „Jak wygrać z rakiem piersi” oraz „Dieta, a nowotwory piersi”, naukę samobadania piersi na fantomach oraz poczęstunek. Zapewniono także opiekę oraz zadbano o atrakcje dla najmłodszych uczestników wydarzenia w postaci animatora zabaw dla dzieci, który zagospodarował im czas, dzięki czemu uczestniczki mogły swobodnie brać udział w wymienionych aktywnościach.

{Play}W Dniu Otwartym uczestniczyło niespełna 140 osób. Podczas Dnia Otwartego, przeprowadzono badania mammograficznych, ustalano terminy badań dla uczestniczek kwalifikujących się do projektu; odbyło się około 50 konsultacji dietetycznych, u około 80 uczestników wykonano pomiar składu masy ciała, a u 35 uczestników wykonano pomiar poziomu glukozy. Większość uczestników Dnia Otwartego skorzystała również z nauki samobadania piersi na fantomach.

11 01 2020 a
11 01 2020 b11 01 2020 d