Szkolenia informacyjno – edukacyjne dla kadry POZ i medycyny pracy

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dedykowanych lekarzom, pielęgniarkom pracującym w POZ oraz Ośrodkach Medycyny Pracy. Udział jednostek POZ w działaniach na rzecz profilaktyki raka piersi jest niezbędny, gdyż kobiety darzą największym zaufaniem lekarzy rodzinnych. Szkolenia mają na celu przybliżenie problematyki raka piersi, aby współuczestniczyć w działaniach kształtujących właściwe postawy społeczne, podnosić świadomość oraz niwelować bariery psychologiczne. Szkolenia prowadzone są w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w soboty, w grupach 12-15 osobowych.

Plan szkolenia:

 1. Wykłady:
  - Epidemiologia raka piersi w Polsce i na świecie.
  - Metody zapobiegania i wykrywania raka piersi.
  - Informacje o grupach zwiększonego ryzyka i szczegółowe dane w zakresie profilaktyki tych grup.
 2. Emisja filmu informacyjno – edukacyjnego,
 3. Nauka samobadania piersi na fantomach,
 4. Dyskusja,
 5. Przedstawienie zaplecza technicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 6. Rozdanie Certyfikatów
 7. Lunch