SPRAWDŹ CZY KWALIFIKUJESZ SIĘ DO BEZPŁATNEJ MAMMOGRAFII

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Grupę docelową projektu "Badaj piersi - dbaj o zdrowie!" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 stanowią kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia Mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie województwa małopolskiego, które na podstawie Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) kwalifikują się do badania mammograficznego, w tym w szczególności.:
- kobiety, które na podstawie SIMP nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi, a które kwalifikują się do programu. 
- mieszkanki powiatów lub gmin o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania mammograficzne (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, nowotarski, tatrzański i miasto Tarnów)
- kobiety, które mieszkają w miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców, w tym szczególnie na obszarach wiejskich.

W Polsce, jako część wieloletniego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, realizowany jest bezpłatny Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, który zgodnie z przyjętymi celami, ma zapewnić sprawne funkcjonowanie programu profilaktyki raka piersi na terenie całego kraju.

Program adresowany jest do.:
- kobiet w wieku 50-69 roku życia - badanie co 2 lata.
- kobiet w wieku 50-69 lat, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2 - badanie raz na rok.

INFOLINIA: 12 614 33 55