Aby uruchomić emisję wybranego filmu kliknij na ikonkę > widoczną w lewym dolnym rogu ekranu. Przy każdym z filmów w prawym dolnym rogu znajdują się także ikonki sterujące odtwarzaniem, w tym regulacja głośności oraz powiększenie ekranu (w trakcie odtwarzania widoczne dopiero po najechaniu kursorem myszy na obszar emisji). Korzystaj z nich jeśli domyślna głośność odtwarzania lub wielkość ekranu emisji jest dla Ciebie niewystarczająca.

 
 


Spot
 

Film informacyjno – edukacyjny
 


Nauka samobadania piersi
 

Film informacyjno – edukacyjny dla osób z niepełnosprawnością
 


Historia 1
 

Historia 2
 


Historia 3
 

Historia 4
 


Historia 5
 

Historia 6