1. Otwarte spotkania informacyjno - edukacyjne
  2. Szkolenia dla grupy pacjentek dla których zorganizowano transport zbiorowy

{Play}Otwarte spotkania informacyjno - edukacyjne

Spotkania organizowane są na terenie całej Małopolski, w szczególności na terenach tzw. ,,białych plam” tj. powiatów lub gmin o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania mammograficzne. Miejsca organizacji spotkań to między innymi: Uniwersytety Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Seniorów, Koła Gospodyń Wiejskich, Domy Kultury.

szkolenia002Plan szkolenia:

- Rozdanie materiałów informacyjno - edukacyjnych.
- Wykład i prezentacja multimedialna „Profilaktyka Raka Piersi".
- Nauka samobadania piersi na fantomach.
- Konkurs z nagrodami.
- Dyskusja.
- Poczęstunek.

{Play}Szkolenia dla grupy pacjentek dla których zorganizowano transport zbiorowy

Dla kobiet mających utrudniony dojazd na badania mammograficzne organizowany jest transport zbiorowy busami z miejsca zamieszkania do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Na miejscu dla uczestniczek przeprowadzone zostaje szkolenie dotyczące profilaktyki raka piersi oraz nauka samobadania piersi na fantomach. Kobiety mają zapewniony poczęstunek, po którym mają wykonane badanie mammograficzne, a następnie są odwożone z powrotem do miejsca zamieszkania.