{Play}W celu objęcia jak największej Grupy Docelowej badaniami, zaplanowano wsparcie dla kobiet w postaci zapewnienia zwrotu środków poniesionych w związku z przyjazdem:
- dla mieszkanek Aglomeracji Kraków - zwrot środków za 2 bilety MPK (dojazd z domu do Szpitala i z powrotem),
- dla pozostałych kobiet zapisanych na badania - zwrot środków za bilety transportu publicznego w drugiej klasie (autobus, bus, PKP), za transport prywatny wg stawki za kilometr oraz organizacją transportu zbiorczego z ustalonych wcześniej punktów.

Dla pacjentek z niepełnosprawnościami przewidziane jest zapewnienie w uzasadnionych przypadkach transportu medycznego.

Ponadto istnieje również możliwość zwrotu kosztów opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu.