Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy popularyzowana jest w Europie od ponad 25 lat. Dlatego tak istotne jest, aby zakłady pracy stały się miejscem promowania zdrowia i kształtowania kultury prozdrowotnej. Wierzymy, że Państwo dołączą do grona Zakładów Pracy, które promują Program Profilaktyki Raka Piersi, gdyż jest to długoterminowa inwestycja zarówno w wizerunek firmy, jak i zdrową oraz aktywną kadrę pracowniczą.